UngJobb Haugesund er et samarbeidstiltak mellom FK Haugesund, Haugesund kommune, NAV og Aktio Kompetanse for ungdom i alderen 18-30 år som står utenfor skole- og arbeidsmarkedet. Tiltaket gir ungdommene opplæring, arbeidspraksis og individuell veiledning. De må selv være motivert og interessert i å delta i tiltakets aktiviteter og i arbeidstrening. 

Det er til enhver tid 12 ungdommer inne i tiltaket som får individuell veiledning om arbeidsmarkedet og hva som skal til for å komme i arbeid, samt gode verdier, holdninger, samspill og motivasjon.