Aktio er organisert i konsern, og hoveddelen av vårt arbeids- og inkluderingsarbeid ligger i Aktio Kompetanse. I tillegg er Aktio eier av Haugaland idrettsbarnehage og MC Butikken. Aktio forvalter også et stort næringsområde, og driver utleie av næringsbygg gjennom Aktio Eiendom.