Aktio AS ble startet i 1964 og fremstår i dag som en av landets ledende attføringsbedrifter, med unik- og bred kompetanse i forhold til arbeidsmarkedet

Jobb er målet!
Aktio AS kan i dag tilby et komplett program for kartlegging av arbeidspotensialet og utdanningsmuligheter samt kvalifisering gjennom opplæring, arbeidstrening og personlig veiledning.
Dette krever stor grad av individuell oppfølging.
Derfor har vi valgt slagordet ”Med deg i fokus”.
Våre medarbeidere er mer enn en ressurs. På mange måter kan vi si at våre medarbeidere er selve produktet.

Aktio AS har i dag rundt 40 ordinært ansatte som alle, i en eller annen form, arbeider med attføring. Til enhver tid yter bedriften oppfølging, veiledning og formidlingsbistand til ca 65 personer.