Aktio logo

Aktio Kompetanse er en arbeids- og inkluderingsbedrift i Haugesund med lange tradisjoner. Bedriften ble stiftet allerede i 1964 under navnet Haugaland Industri. Gjennom alle disse årene har vi hatt ulike arbeidsrettede tilbud til mennesker som står utenfor arbeidslivet. Vår hovedoppgave er å bistå mennesker ut i jobb eller utdanning på oppdrag fra Nav. 

Vi jobber for at alle som kommer til oss skal få styrket sine muligheter i arbeid eller utdanning. Våre jobbveiledere har ulik formell kompetanse og arbeidserfaring, samt høy kompetanse innen arbeidsinkludering og tro på et mer inkluderende samfunn!  

Aktio Kompetanse er et nonprofit-selskap hvor alt overskudd går tilbake til driften og investeres i utvikling av selskapet. De største eierne er Haugesund kommune og Rogaland Fylkeskommune. Bedriften er sertifisert av den europeiske sertifiseringsordningen for velferdstjenester, Equass.

Fom. 2023 går vi også inn i et samarbeid med Kopano, og blir Kopano-partner. Kopano er en landsdekkende kjede av Norges ledende arbeids- og inkluderingsbedrifter.