Verdier

Personer i sirkel, symboliserer inkludering

 

Inkludering

 

Hos oss skal alle føle seg sett og verdsatt. Vi er opptatt av mangfold og et bærekraftig samfunn. Det handler om å gi reell mulighet til å delta i fellesskapet.

Diplom som symboliserer kvalitet

 

Kvalitet

 

Vi skal levere god kvalitet på tjenestene våre og jobber kontinuerlig med faglig utvikling og god delingskultur. Vårt mål er å alltid tilby tjenestene som gir de beste forutsetningene for å lykkes i arbeidslivet.

To hender som hilser, symboliserer respekt

 

Respekt

 

For å få til et godt samarbeid med både jobbsøkere og næringsliv er vi avhengig av gjensidig respekt. Vi møter mennesker med åpenhet, nysgjerrighet og tillit. Den enkelte skal bli sett, hørt og tatt på alvor.

Flere personer i lag, symboliserer entusiasme

 

Entusiasme

 

Vi er initiativrike, og vi bryr oss. Gjennom engasjerte medarbeidere bidrar vi til motivasjon og skaper nytt håp og nye muligheter for våre jobbsøkere.