Oversikt over hvor det er Kopano bedrifterKopano er eid av det offentlige, og Kopano sin visjon er at vi sammen skal skape et arbeidsliv med plass og muligheter for alle. 

Vi i Aktio er stolt over å være en del av Kopano-kjeden. Sammen med andre Kopano-bedrifter over hele landet skal vi være innovative og løsningsorienterte, hente kunnskap fra hverandre, og bidra til å drive frem nye løsninger for et samfunn der ingen står utenfor. 

Kopano