I Aktio Kompetanse har vi satt hovedfokus på disse bærekraftsmålene

Mål 4: God utdanning

FNs bærekraftsmål nr. 4, god utdanningVi legger til rette for kompetanseheving, yrkesfaglige løp og annen fagopplæring i samarbeid med skoler og opplæringskontor. Vi ønsker å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning for alle, samt fremme muligheten for livslang læring. 

 

 

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

FNs bærekraftsmål nr. 8, anstendig arbeid og økonomisk vekstAktio Kompetanse skal være med å redusere andelen som verken er i arbeid eller utdanning.  Overgangen fra en stønadstilværelse til lønnet arbeid har stor økonomisk, sosial og mental betydning. Bedriftene som samarbeider med oss bidrar til et rettferdig arbeidsliv, mangfold og inkludering. Vi utvikler kompetanse tilpasset bedriftenes behov og ser muligheter for den enkelte.  

 

Mål 17: Samarbeid for å nå målene

FNs bærekraftsmål nr. 17, samarbeid for å nå måleneAktio Kompetanse skal fortsette samarbeidet med offentlig og privat sektor, og aktivt søke nye samarbeidspartnere. På denne måten kan vi oppnå bedre resultater og får et mer velfungerende samfunn.