AKTIO AS - Hjemmesiden er under utarbeidelse

MED DEG I FOKUS

Aktio AS kan i dag tilby et komplett program for kartlegging av arbeidspotensialet og utdanningsmuligheter samt kvalifisering gjennom opplæring, arbeidstrening og personlig veiledning.