Vi mennesker er meningssøkende

Undersøkelser viser at mennesker er gladest når de er engasjert i vanskelige men gjennomførbare aktiviteter. Når en er «så inne i oppgaven» at tiden bare går. Med dette bakteppe kan en tenke på arbeidsglede som noe en aktivt søker, noe en skaper.

Tilhørighet

Vi er sosiale skapninger og arbeidsplasser er sosiale institusjoner. Det at noen venter på oss, at noen forventer noe av oss, og det å få anerkjennelse for arbeidet vi gjør er viktige faktorer i arbeidsglede.

Interesser og lidenskaper

Å finne arbeidsglede er i stor grad en reise som involverer selvutforskning. Hva er dine interesser? Hva motiveres du av? Hva gjør deg sint? Glad? Hva er dine styrker? Hvordan lærer du best? Utforsk!

Vi i Aktio er opptatt av å hjelpe nettopp deg med dette. Sammen utforsker vi, sparrer, og blir med deg i din prosess, på veien mot arbeidsglede!