Serviceteam Oasen er et samarbeidsprosjekt mellom Aktio Kompetanse og Oasen Storsenter. Her har vi et tilbud hver torsdag fra kl. 10.00 til 14.00. Serviceteamet utfører faste oppdrag og oppdrag meldt inn fra senteret og de ulike butikkene. Oppgavene kan bl.a. være å hente avfall (i hovedsak papp) fra butikkene, pakke ut og plassere varer i butikk, passe butikken i korte perioder og annet forefallende arbeid. Arbeidsleder fra Aktio Kompetanse er med hele tiden, og målet er å skape trygghet og mestring, og hjelpe deg til å komme nærmere ordinært arbeidsliv. Du vil få innblikk i butikkdrift og gjøre deg kjent med de ulike butikkene. Dette kan føre til arbeidstrening i en av de 65 butikkene på senteret, og kan hjelpe deg til å komme nærmere arbeid. 

To kvinner som har en presentasjon om konseptet serviceteam

Dame som kaster papp i container