Når du har vært ute av arbeidslivet en stund kan det være vanskelig å vite hvor du skal starte. Du er gjerne usikker på hva du vil og hva du ser for deg. Kanskje har selvtilliten fått seg en knekk, og du føler ikke at du har så mye å bidra med i arbeidslivet. Vårt mål er at du skal bli mer bevisst på dine styrker, din kompetanse og dine muligheter. Kanskje har du brukt mye tid på gaming, og har dermed tilegnet deg gode strategiske evner, problemløsningsferdigheter og samarbeidsevner. Kanskje er du praktisk orientert, god på å bygge, håndtere verktøy og maskiner. Eller noe helt annet! 

Vi mener at alle har en kompetanse som noen kan ha bruk for.

Du får tilgang til karriereportalen, en digital plattform med kurs, aktiviteter og oppgaver. Alle jobbveiledere hos oss er sertifisert i InFlow24, et refleksjons- og samtaleverktøy. I InFlow24 får du muligheten til å identifisere dine styrker og egenskaper, vi utforsker sammen med deg og gir veiledning underveis.  

Vi ønsker å hjelpe deg til å ta gode valg om utdanning, opplæring og arbeid.

Karriereportalen

Inflow24