Det å få prøve seg i arbeidstrening i ordinær bedrift er sentralt både for deg som skal komme tilbake til arbeidslivet og for deg som skal ut i arbeidslivet for første gang.  

Vi samarbeider med mange bedrifter i regionen og kan hjelpe deg inn i de fleste bransjer. Ved å ha praksis i en bedrift kan du finne ut hvilket yrke og retning som passer for deg og eventuelt få teste ut hvor mye du klarer å jobbe innenfor et konkret yrke. Du får også vist deg fram for en arbeidsgiver, noe som gjerne kan føre til at en arbeidspraksis kan gå over til ordinær jobb etter en periode. Er det ikke mulighet for jobb videre vil du likevel kunne få med deg en attest og gjerne en referanse som kan føre deg nærmere jobb.  

I Aktio har vi fokus på varig tilknytning til arbeidslivet. Når det er aktuelt, vil vi legge til rette for yrkesfaglige løp og annen opplæring/utdanning i samarbeid med skole og opplæringskontor.  Vi kan bistå deg med å finne ut av hva som må til for å få den utdannelsen du ønsker, hvilke rettigheter du har innenfor skolesystemet og hjelpe deg å få godkjent praksis for å komme nærmere fagbrev og/eller kompetansebevis. Sammen ser vi på hvilke muligheter som finnes. Det er mange veier til målet!