Arbeidsforberedende trening (AFT) er for deg som har vært ute av arbeidslivet en stund, eller som er på vei inn i arbeidslivet for første gang. Gjennom AFT er målet at du skal få styrket dine muligheter for arbeid eller utdanning. Du får en fast jobbveileder, og sammen legger dere en plan for veien videre. Du vil få karriereveiledning, tilbud om ulike aktiviteter og mulighet til å teste ut et yrke og knytte kontakt med bedrifter gjennom arbeidspraksis. 

Vi har troen på at du kan lykkes i arbeidslivet, og vårt mål er å finne veien sammen med deg!