Aktio Kompetanse har innredet et gamingrom. Målet vårt er å nå deg som har spill og gaming som hobby og/eller livsstil. Du synes kanskje det er utfordrende å finne deg selv i det daglige livet. Kanskje evnene og ønskene dine ikke alltid kommer frem under ordinære sosiale sammenhenger, men at du føler seg mer komfortabel i den virtuelle verden. Gjennom gaming tilegner du deg kunnskaper og ferdigheter som kan være nyttige i det ordinære arbeidslivet. Det er stor etterspørsel etter IT-kompetanse i arbeidsmarkedet. Vårt mål er å hjelpe deg til å finne dine ressurser og egenskaper, og synliggjøre hvordan du kan bruke disse i veien videre.  

Vi har også 3D print, og har du interesse innenfor dette feltet kan du få en innføring i hva 3D print er, og se om dette kan være aktuelt for deg.