Studier med støtte er for deg som har psykiske helseutfordringer og behov for støtte til å gjennomføre skolegang eller studier. Det å ha psykiske helseproblemer kan iblant forsterke de vanlige utfordringene man møter som student. Studier med støtte er ikke et behandlingstilbud, men kan hjelpe deg med å mestre studiehverdagen. 

Du kan få hjelp til:

  • strukturering av hverdagen og studiene
  • utvikling og styrking av dine ferdigheter
  • støtte og motivasjonssamtaler
  • samarbeid med universitet/høyskole og støtteapparat
  • Få hjelp til å komme i jobb etter studiene