Kvinner i en treningssal sammen

En av aktivitetene vi tilbyr er trening på Puls Oasen. Fysisk aktivitet og trening gjør godt for både den fysiske og psykiske helsa vår. Om du ønsker, kan det å trene på Puls Oasen inngå i din plan. Vi bistår med å lage en treningsplan som er tilpasset deg, og du trener da sammen med din veileder. Fokuset er på mestring, og det å kjenne at kroppen jobber på lag!  

Regelmessig fysisk aktivitet gir overskudd i hverdagen og har mange positive effekter på både fysisk og psykisk helse. Det gir bedre humør og søvn, mer energi, og reduserer stress. I tillegg til fysisk aktivitet er sunn og variert mat viktig for helse, trivsel og overskudd. Små grep i hverdagen kan bety mye!

Dame som gjør yoga

Smoothiebowl