For Aktio er det et overordnet mål at flest mulig av våre jobbsøkere skal komme i jobb eller utdanning etter endt samarbeid med oss. Både jobbsøkere og NAV skal føle at tiden hos Aktio har båret frukter. 

Vi har god kunnskap om lokalt næringsliv, og har lang og god erfaring i arbeidet med å finne jobbmatch mellom arbeidsgiver og jobbsøker. Vi følger tett opp, støtter, veileder og heier frem hver og en!

Aktio jobber daglig for å finne gode løsninger og hjelpe med små og store utfordringer på veien mot jobb. Som arbeidsgiver kan du føle deg trygg på at vi er der når det trengs. Vi ønsker å finne løsninger som varer over tid og som også gir bedriftene reell verdiskaping. 

Sammen skaper vi arbeidsglede! Blir du med?