• Uforpliktende utprøvings- og opplæringsperiode. 
  • Mulighet til å teste ut aktuelle kandidater før en ansettelse. 
  • Redusert risiko for feilansettelser og reduserte opplæringskostnader. 
  • Dyktige jobbveiledere som følger opp både jobbsøker og arbeidsgiver gjennom hele praksisperioden, og som raskt tar tak i utfordringer som oppstår underveis. 
  • Dialog med NAV ved behov for kompetanseheving underveis i tiltaket, eller for å finne gode løsninger med tanke på ansettelse. 
  • Mulighet til å ta samfunnsansvar gjennom å hjelpe personer tilbake til arbeidslivet. 

 

Sammen skaper vi arbeidsglede! Blir du med?