For at vi som samfunn skal lykkes med å ha et inkluderende arbeidsliv trenger vi bedrifter og arbeidsgivere som gir den ekstra sjansen og rausheten.  

Aktio Kompetanse ønsker å samarbeide med bedrifter som er interessert i å ta et samfunnsansvar. Du kan bl.a. bli med oss på dette ved å tilby en kortere eller lengre praksisperiode, hvor målet er utprøving i arbeid. Ved å ta samfunnsansvar og gi et menneske muligheter til arbeid løser du som arbeidsgiver samtidig ditt rekrutteringsbehov. Det er med andre ord ikke bare jobbsøker som får prøve seg – også du som arbeidsgiver får mulighet til å teste ut en kandidat. 

Et tett samarbeid med bedrifter og næringsliv er helt avgjørende for at vi skal finne gode løsninger både for den enkelte, og for samfunnet. Samarbeid over tid skaper gode relasjoner!