FLERE I ARBEID OG AKTIVITET

Våre verdier er forankret i likeverd og likebehandling av deltakere og ansatte uavhengig av politisk syn, medlemskap i organisasjoner, rase, seksuell legning, kjønn og alder.

Følgende verdier skal assosieres med alle bedriftens forretningsområder:

  • Redelighet, kvalitetsbevissthet og service

  • Engasjement, entusiasme og kreativitet
  • Respekt for hverandre

  • Økt livskvalitet