UNG JOBB

UngJobb er et samarbeidsprosjekt mellom FKH, Haugesund kommune, Nav og Aktio AS. Formålet er å hjelpe ungdommer som mottar sosialhjelp eller andre ytelser ut i arbeid og aktivitet, Målsetting er ordinært arbeid eller et videre utdanningsløp. UngJobb tilbyr en personlig jobbveileder som ut fra ungdommens behov, interesser og evner kan bistå med å finne en jobb som vedkommende kan mestre. Bistanden kan blant annet bestå av kartlegging av kompetanse, ressurser og interesser samt kontakte arbeidsgivere med tanke på å finne arbeid som passer til kvalifikasjoner og interesser. Gjennom rådgivning, evaluering og bruk av ulike virkemidler er  målsettingen å etablere et lønnet og varig arbeidsforhold i løpet av maksimaltiden av 2 år.