HAUGALAND IDRETTSBARNEHAGE LIGGER PLASSERT SØR I HAUGESUND. VI HAR 4 AVDELINGER OG TILBYR PLASS TIL 60- 65 BARN I ALDEREN 0-6 ÅR.

Det at barnehagen vår er en idrettsbarnehage betyr at vi har ekstra fokus på bevegelse og allsidig trening / aktivitet. Barnehagen har egen gymsal og basseng. I bassenget er hovedfokuset vanntilvenning, der aktivitetene skal preges av trygghet, lek og moro på barnas premisser.

Gymsalen er i bruk hver dag, og vi jobber etter et eget aktivitetsårshjul for å sikre mangfold og allsidighet. Barnehagen er også mye ute på tur – som regel til fots, men også i en kombinasjon med sykkel eller barnehagens biler. Verdiene som hele tiden ligger til grunn for den jobben vi gjør er “barna i fokus” og “idrettsglede og mestringsopplevelser”.

Søk plass

Søknad om barnehageplass gjøres via Haugesund kommune sine nettsider.
Barnehageportalen

Pris

Barnehagen følger nasjonalt fastsatte priser for makspris. Fra januar 2019 justeres maksprisen for foreldre(nasjonalt) til kr 2990, for en 100 % plass. Haugaland idrettsbarnehage har i tillegg kr 350,- i matpenger pr måned (100 % plass). Dette inkluderer 3 måltider til dagen (frokost, lunsj og ettermidagsmat). Vi skaffer også babymat, Nan etc til de yngste.
Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr 2 og 50% for barn nr 3.

Ny nasjonal justering av makspris skjer 1.8.19. Ny pris blir da kr 3040,- (+ matpenger)

Les mer om nasjonal odning for reduksjon i foreldrebetaling gjeldende for mai 2015 her

Være sammen

Haugaland idrettsbarnehage er med i programmet Være Sammen i regi av Haugalandsløftet. Vi har tre stykker i personalet som har deltatt i veilederprogrammet og vi kan nå kalle oss for en Løvebarnehage.

Fokuset i Være Sammen er autoritativ voksenrolle, medvirkende barn, empatiutvikling og sosial kompetanse. Være Sammen er ikke et program i tradisjonell forstand, men omhandler implementering av grunnleggende holdninger i barnehagen.
Fokus er særlig på:

  • Kompetanseheving i barnehagen
  • Implementering av den autoritative voksenrollen
  • Bedre samhandling mellom den voksne og barnet.

I barnehagen implementeres den autoritative voksenrollen gjennom kompetanseheving og refleksjon. Barnehagen jobber på systemnivå samtidig som de øker kompetansen hos hver enkelt ansatt, som også innebærer at personalet i barnehagen får en felles pedagogisk plattform.

Løveloven

I Være Sammen er verdiene formulert i Løveloven. Løveloven er noe av det første barna møter i Være Sammen. Den fremsies, synges og læres av barna. Når alle barna i barnehagen kan Løveloven og har satt avtrykket sitt i Løvens Lovbok, kan barnehagen deres bli en Løvebarnehage.

Kan du Løveloven?
Jeg skal være meg,
men gi plass til andre,
slik at de blir seg,
bry meg om en annen,
hjelpe når jeg kan.
Slik blir livet bedre
for barn i alle land!

Ser du en som plages?
Det er ikke bra!
Alle må stå sammen
om å si i fra!
Alle barn på jorden
har den samme rett
til å være trygge
og til å være sett.

Kontakt informasjon

Postadresse: 
Postboks 2108
5504 Haugesund

Besøksadresse: 
Industrigata 10- 12
5537 Haugesund

Daglig leder
Sidsel Øxnevad
Tlf: 484 99 014
E-post: so@aktioas.no

Brosjyre

I denne brosjyren kan du lese mer om Haugaland idrettsbarnehage.