Er du en arbeidssøker?

Aktio AS kan i dag tilby et komplett program for kartlegging av arbeidspotensialet og utdanningsmuligheter samt kvalifisering gjennom opplæring, arbeidstrening og personlig veiledning.

AFT

AFT (Arbeidsforberedende trening) gir tilbud om arbeidsrettet opplæring og utprøving av arbeidsevne for personer med nedsatt arbeidsevne og sammensatte bistandsbehov. AFT skal bidra til å prøve ut deltakers arbeidsevne og styrke mulighetene for å få ordinært arbeid eller ta utdanning. AFT kan vare inntil 12 måneder med mulighet for forlengelse i ett år. Deltakere som gjennomfører opplæring med sikte på formell kompetanse, kan forlenge ytterliggere ett år. Arbeidsutprøving kan gjennomføres både i våre avdelinger og i eksterne bedrifter. Målet er å øke mulighetene til ordinær jobb eller utdanning.

JOBBVEILEDER

 • Kartlegge din kompetanse, ressurser og interesser i forhold til arbeidslivets krav.
 • Veiledning i forhold til ulike situasjoner knyttet til arbeidsplassen både sosialt og yrkesmessig.
 • Du kan også få hjelp til å skrive jobbsøknad og forberede jobbintervju.

 • Å få kontakt med arbeidsgivere og finne en jobb som passer til dine kvalifikasjoner.
 • Opplæring og tilrettelegging i direkte tilknytning til den jobben du skal utføre.
 • Tilrettelegging av tekniske hjelpemidler og gi deg et ordnet lønns- og ansettelsesforhold.

Spørreundersøkelse

 • Vi ønsker med din hjelp og kartlegge din opplevelse i tiltaket vårt
 • Spørreundersøkelsen er anonym og vi benytter oss av Microsoft ”Forms” til å gjennomføre denne undersøkelsen.

 

LINK:

https://forms.office.com/r/RuyzkNHSiP

Aktio AS sine tjenester til deg som arbeidssøker

Kontaktinformasjon

Barnehage

Barnehageassistent

Å jobbe i barnehagen innebærer å gi av seg selv til mange andre mennesker.
Det er en jobb som krever at du er til stede og er aktiv, men som også gir utrolig mye tilbake. Kvaliteten på barnehagen vises i hvordan du som voksen jobber med barna. Hvilken personlighet, kunnskaper, ferdigheter du har i møtet med barna.
Vi kan tilby opplæring som barnehageassistent, lærekandidat,
barn og ungdomsarbeider, arbeidspraksis og vikartjenester.

Arbeidsoppgaver
 • Orienterer deg på avdelingen; spør, let og undersøk
 • Tar initiativ ovenfor barna og er aktiv sammen med dem

 • Jobber aktivt med målene i handlingsplanen din

 • Møter forberedt til samtaler

 • Er villig til å prøve ut det mest mulig

 • Sosiale ferdigheter, selvkontroll, tåler stress og lignende

Kontaktinformasjon

Sidsel Øxnevad
Tlf: 484 99 014
E-post: sidsel.oxnevad@aktioas.no

Gravering

Graveringsmedarbeider

Arbeidsoppgaver:
 • Ta imot bestillinger fra kunder og svare på pris forespørsler
 • Skjære til korrekte skiltstørrelser
 • Gravere skilt etter bestilling
 • Kantslipe og ferdigstille skilter
  eks. maling og boring
 • Kvalitetssikre arbeidet
 • Holde arbeidsplassen ryddig
 • Gjøre forefallende arbeid
Kontaktinformasjon

Arvid Kobbeltvedt
Tlf: 484 99 009
E-post: arvid.kobbeltvedt@aktioas.no

Serviceavdeling

Servicemedarbeider

 

Arbeidsoppgaver

Servicemedarbeiderne har ansvar for generelt vedlikehold av Aktio AS sine eiendommer i Industrigaten, som for eksempel:

 • Plenklipping og opparbeiding/vedlikehold av grønt areal
 • Holde avløpsrør rene
 • Produksjon og vedlikehold av lekeapparater i barnehage
 • Vedlikehold av ventilasjonsanlegg
 • Skifte lysrør
 • Malerarbeid
 • Snekkerarbeid
 • Forfallende arbeid
 • Transport oppdrag

Kontaktinformasjon

Arvid Kobbeltvedt
Tlf: 484 99 009
E-post:arvid.kobbeltvedt@aktioas.no

MC- Butikken

Butikkmedarbeider

Arbeid i MC-Butikken vil omhandle salg, service og lager. Vi er forhandlere for Honda, Suzuki, Zero, Peugeot, NIU. Butikken har et stort utvalg av klær og MC utstyr.

Er du glad i motor og kjøretøy samt at du liker å snakke med mennesker? I MC-Butikken vil du ha kontakt med nye og eksisterende kunder, og bidra til den daglige driften av butikken.

MC – butikken har egen hjemmeside

https://www.mcbutikken.com/

Arbeidsoppgaver
 • Bistå kunder
 • Motta varer og registrere inn i database
 • Plassere varer på lager
 • Fylle på varer i butikk ved behov
 • Ta telefon og svare på epost
 • Holde arbeidsplassen ren og ryddig.
Kontaktinformasjon

Arvid Grimstvedt
Tlf: 474 74 444
E-post: arvid.grimstvedt@aktioas.no

MC- Butikken verksted

Verkstedmedarbeider

MC- butikken er autorisert verksted. Arbeid på verkstedet kan omhandle service og vedlikehold av moped, scooter og MC. Vi utfører alt fra enkle servicer, hovedservicer, dekkskift og diagnose. I tillegg så takserer vi skader og reparerer alle typer skader.

Er du glad i motor og kjøretøy?  Her kan du være med på den daglige driften av verksted. Vi er flinke til å tilrettelegge arbeid etter dine ferdigheter.

For mer info se nettside:

https://www.mcbutikken.com/

Arbeidsoppgaver
 • Klargjøring og montering av moped, scooter og MC
 • Service og reparasjoner
 • Demontering av sykler
 • Vedlikehold/vask
 • Holde arbeidsplassen ryddig
 • Muligheter for opplæring i konkrete oppgaver som er relevant på et verksted
Kontaktinformasjon

Arvid Grimstvedt
Tlf: 474 74 444
E-post: arvid.grimstvedt@aktioas.no