Er du en arbeidssøker?

Aktio AS kan i dag tilby et komplett program for kartlegging av arbeidspotensialet og utdanningsmuligheter samt kvalifisering gjennom opplæring, arbeidstrening og personlig veiledning.

AFT

AFT (Arbeidsforberedende trening) gir tilbud om arbeidsrettet opplæring og utprøving av arbeidsevne for personer med nedsatt arbeidsevne og sammensatte bistandsbehov. AFT skal bidra til å prøve ut deltakers arbeidsevne og styrke mulighetene for å få ordinært arbeid eller ta utdanning. AFT kan vare inntil 12 måneder med mulighet for forlengelse i ett år. Deltakere som gjennomfører opplæring med sikte på formell kompetanse, kan forlenge ytterliggere ett år. Arbeidsutprøving kan gjennomføres både i våre avdelinger og i eksterne bedrifter. Målet er å øke mulighetene til ordinær jobb eller utdanning.

JOBBVEILEDER

 • Kartlegge din kompetanse, ressurser og interesser i forhold til arbeidslivets krav.
 • Veiledning i forhold til ulike situasjoner knyttet til arbeidsplassen både sosialt og yrkesmessig.
 • Du kan også få hjelp til å skrive jobbsøknad og forberede jobbintervju.

 • Å få kontakt med arbeidsgivere og finne en jobb som passer til dine kvalifikasjoner.
 • Opplæring og tilrettelegging i direkte tilknytning til den jobben du skal utføre.
 • Tilrettelegging av tekniske hjelpemidler og gi deg et ordnet lønns- og ansettelsesforhold.

Aktio AS sine tjenester til deg som arbeidssøker

Barnehageassistent

Barnehageassistent

 praksisplass via NAV

Å jobbe i barnehagen innebærer å gi av seg selv til mange andre mennesker.
Det er en jobb som krever at du er til stede og er aktiv, men som også gir utrolig mye tilbake. Kvaliteten på barnehagen vises i hvordan du som voksen jobber med barna. Hvilken personlighet, kunnskaper, ferdigheter du har i møtet med barna.
Vi kan tilby opplæring som barnehageassistent, lærekandidat,
barn og ungdomsarbeider, arbeidspraksis og vikartjenester.

Arbeidsoppgaver
 • Orienterer deg på avdelingen; spør, let og undersøk
 • Tar initiativ ovenfor barna og er aktiv sammen med dem

 • Jobber aktivt med målene i handlingsplanen din

 • Møter forberedt til samtaler

 • Er villig til å prøve ut det mest mulig

 • Sosiale ferdigheter, selvkontroll, tåler stress og lignende

Kontaktinformasjon

Sidsel Øxnevad
Tlf: 484 99 014
E-post: so@aktioas.no

Kantineassistent

Kantineassistent

 praksisplass via NAV

Arbeidsoppgaver
 • Tilbereding av variert kald/varm mat
 • Føre logg på kjøledisken og fryseskap
 • Planlegge innkjøp for tilberedelse av lunsjen
 • Kjøpe/ bestille varer for utsalg kasseoppgjør
 • Skape et hyggelig miljø for kunder i kantinen å holde kantinen ren forefallende arbeid

Gravering

Graveringsmedarbeider

 praksisplass via NAV

Det forventes at medarbeider er serviceinnstilt og behjelpelig overfor kunder. Videre forventes det at ansatte følger regler og prosedyrer de har fått opplyst om i opplæringsperioden. Graveringsmedarbeidere skal benytte fastsatt arbeidsantrekk. Det gis nødvendig opplæring.

Etter endt opplæring skal graveringsmedarbeider
ha ansvar for å:
 • Ta imot bestillinger fra kunder og svare på pris forespørsler
 • Skjære til korrekte skiltstørrelser
 • Gravere skilt etter bestilling
 • Kantslipe og ferdigstille skilter
  (eks. maling, boring eller polering)
 • Kvalitetssikre arbeidet.
 • Holde arbeidsplassen ryddig
 • Gjøre forefallende arbeid

Kontor

Kontormedarbeider

 praksisplass via NAV

Arbeidsoppgavene er varierte, og ingen dag er lik.
Vi utfører regnskapsoppgaver som ordreregistrering, kasseoppgjør. fakturering, bilagsføring statistikk- og fraværsregistreing samt arkivering.

Om jobben

Det forventes at ansatte i kontoravdelingen er serviceinnstilt og behjelpelig overfor kunder/ansatte/tiltaksdeltakere. Videre forventes det at ansatte følger regler og prosedyrer de har fått opplyst om i opplæringsperioden. Det gis nødvendig opplæring.

Er du interessert i kontorarbeid/sentralbord/regnskap kan kontoret ved Aktio AS være det rette valget for deg!

Kontorpersonalet henter og bringer post og pakker.
Kontoret formidler beskjeder om fravær og andre telefonbeskjeder fra kursdeltakere, ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Til tider har vi hektisk aktivitet og høyt tempo.

I alt vårt arbeid benyttes dataverktøy som Excel og Word, samt regnskapsprogrammet Mamut Enterprise.
Det forventes en positiv innstilling, og serviceinnstilt væremåte for å ha praksisplass i kontoravdeling.

Mekanisk

Mekanisk medarbeider

 praksisplass via NAV

Det forventes at medarbeider er serviceinnstilt og behjelpelig overfor kunder. Videre forventes det at ansatte følger regler og prosedyrer de er blitt opplyst om i opplæringsperioden.

En av vestlandets best utstyrte mekaniske avdelinger. Vi produserer maskindeler til en rekke bedrifter på Haugalandet. Vårt verksted er en trivelig arbeidsplass.

Medarbeidere på mekanisk avdeling skal benytte fastsatt arbeidsantrekk.
Det gis nødvendig opplæring.

Etter endt opplæring skal medarbeider på mekanisk avdeling ha kunnskap om og ansvar for:
 • Generell verktøybruk/orden
 • Måleferdighet-skyvelære
 • Måling med micrometer
 • Boring, oppmerking-borsliping
 • Enklere dreiearbeid konvensjon
 • Enklere fresearbeid konvensjon
 • Utvendig gjengeskjæring konvensjon
 • Oppspenning i verktøymaskiner
 • Betjene CNC maskin med tilsyn
 • Enklere program kompetanse etc.
 • Oppstilling, verktøy i CNC maskin
 • Hardmetallkunnskap, velge type
 • Datakunnskap overføre og lagre data
 • Betjene radialboremaskin
 • Montere ventiler/paneler
 • Montering HM syl
 • Tegningsforståelse
 • Plansliping
 • Stille inn rundslipemaskin
 • Sliping, rundslipemaskin
 • Heiseinnretninger / kraner
 • Materialkunnskap
 • Undervise/ kontrollfunksjon
 • Betjene båndsag
 • Lage program på symbolic fapt
 • Lage program på procad

Plate/Sveis

Plate-/sveismedarbeider

 praksisplass via NAV

Aktio AS har utdannet flere fagfolk de senere år. Vi er godkjent lærebedrift i platearbeiderfaget og sveis. Vi kan tilby sveissertifikat, oppdatering av sertifikater, fagbrev i platearbeid eller sveis, læretid etter gjeldende regler. Sveisertifikater samt MPI godkjenning blir jevnlig fornyet.

Vi krever ingen forhåndskunnskap, men vi verdsetter positiv innstilling.

Medarbeidere i plate/sveis kan få opplæring i følgende:
 • Generell verktøybruk / orden
 • Betjene krane/løfteredskap
 • Betjene hydraulisk knekkepresse
 • Betjene båndsag
 • Betjene platevals
 • Sliping band og vinkelsliper
 • Måling, oppmerking
 • Enklere sveising, elektroder
 • Enklere sveising co2(tråd)
 • Brenning, manuelt og CNC
 • Sammensetning/punkting
 • Sveise flens til rør
 • Klipping med hydr. platesaks
 • Tegningsforståelse
 • Material kunnskap
 • Sveise rør, roterende
 • Sveise side inn
 • Sveise vertikal
 • Arbeide selvstendig

Renhold

Renholdsmedarbeider

 praksisplass via NAV

Det forventes at renholdsarbeideren er serviceinnstilt og positiv.
Renholdsarbeider bør ha ordenssans, være pliktoppfyllende, arbeide systematisk, og følge etablerte arbeidsrutiner.
Det er viktig at du kan jobbe selvstendig og er en god representant for bedriften, både internt og eksternt.
Videre forventes det at renholdsarbeider behandler utstyret slik det er tiltenkt.
Renholdsarbeidere skal benytte fastsatt arbeidsantrekk.
Det gis nødvendig opplæring.

Arbeidsoppgaver
 • Å utføre renhold i henhold til renholdsplan
 • Vask av arbeidstøy, håndklær mm
  for industri, barnehage og kantine
 • Å bidra til et hyggelig miljø for medarbeider og ansatte
 • Forefallende arbeid

Service

Renholdsmedarbeider

 praksisplass via NAV

Arbeidsoppgaver

Vaktmestrene har ansvar for generelt vedlikehold av Aktio AS sine eiendommer.

Utvendig og innvendig vedlikehold av
Aktio AS sine eiendommer i Industrigaten og Skåre barnehage i Egils veg, som for eksempel:

 • Plenklipping og opparbeiding/vedlikehold av grønt areal
 • Holde avløpsrør rene
 • Produksjon og vedlikehold av lekeapparater i barnehagen
 • Vedlikehold av ventilasjonsanlegg
 • Skifte lysrør
 • Malerarbeid
 • Snekkerarbeid
 • Forfallende arbeid

MC- Butikken

Salg, service og lager

 praksisplass via NAV

Det er en tid for alt, etter 32 år i Karmsundgata, slår vi oss sammen med Haugaland MC, og flytter til større og nyoppussede lokaler i Industrigata 12. Butikken er åpen men nettbutikken venter på ny betalingsløsning. Dette vil også åpne for salg av flere merker, følg med på nettsida for fortløpende oppdateringer. Vi håper alle våre fantastiske kunder vil være med på reisen sammen med oss, vi gleder oss.

https://www.mcbutikken.com/

Arbeidsoppgaver
 • Bistå kunder med hjelp av MC
 • Motta varer på lager
 • Fylle på varer i butikk ved behov
 • Ta telefon og svare på email
 • Holde arbeidsplassen ren og ryddig.