VI HAR GODE KANDIDATER!

Fagavdelingen har unik kompetanse på formidling til ordinært arbeidsliv og bred kontaktflate mot arbeidsmarkedet og offentlige etater.

Ta kontakt med oss dersom du er interessert i en ny og spennende medarbeider.

Ønsker du å vurdere en kandidat over tid, har vi flere ulike løsningsalternativ. Derfor er vi Haugalandets mest fleksible bemanningspartner.
Funksjonsvurdering eller oppfølging av langtidssykemeldte

Vi tilbyr tjenester innen utprøving og oppfølging av sykemeldte i din bedrift. For eksempel avklaring av arbeidsevne, og eventuelt utprøving av nytt yrke.