VI HAR GODE KANDIDATER!

Fagavdelingen har unik kompetanse på formidling til ordinært arbeidsliv og bred kontaktflate mot arbeidsmarkedet og offentlige etater.

Ønsker du å vurdere en kandidat over tid, har vi flere ulike løsningsalternativ. Derfor er vi Haugalandets mest fleksible bemanningspartner.
Funksjonsvurdering eller oppfølging av langtidssykemeldte.